Bằng chứng mới về cách thức và thời điểm dải Ngân hà kết hợp với nhau

Dải Ngân hà. Ảnh: ESO/NASA
Dải Ngân hà. Ảnh: ESO/NASA
Dải Ngân hà. Ảnh: ESO/NASA
Lên top