Bằng chứng hiếm hoi về các vụ hỗn chiến giữa cá mập cổ đại

Hình minh họa một cuộc chạm trán giữa 2 con cá mập. Ảnh:  Original drawing by Tim Scheirer; Coloration added by Clarence Schumaker; CC BY 4.0
Hình minh họa một cuộc chạm trán giữa 2 con cá mập. Ảnh: Original drawing by Tim Scheirer; Coloration added by Clarence Schumaker; CC BY 4.0
Hình minh họa một cuộc chạm trán giữa 2 con cá mập. Ảnh: Original drawing by Tim Scheirer; Coloration added by Clarence Schumaker; CC BY 4.0
Lên top