Bạn trai gửi lời động viên “ngọt lịm” tới Thủ tướng New Zealand

Nữ thủ tướng New Zealand và bạn trai. Ảnh: Mail.
Nữ thủ tướng New Zealand và bạn trai. Ảnh: Mail.
Nữ thủ tướng New Zealand và bạn trai. Ảnh: Mail.
Lên top