"Bàn tay ma quái" khổng lồ vươn dài trong vũ trụ

Đài quan sát tia X Chandra của NASA đã chụp được hình ảnh về cấu trúc vũ trụ hình bàn tay khổng lồ được sinh ra sau vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: NASA
Đài quan sát tia X Chandra của NASA đã chụp được hình ảnh về cấu trúc vũ trụ hình bàn tay khổng lồ được sinh ra sau vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: NASA
Đài quan sát tia X Chandra của NASA đã chụp được hình ảnh về cấu trúc vũ trụ hình bàn tay khổng lồ được sinh ra sau vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: NASA
Lên top