Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán giá kỷ lục 43,2 triệu USD

Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ đấu giá với giá kỷ lục. Ảnh: AFP
Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ đấu giá với giá kỷ lục. Ảnh: AFP
Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ đấu giá với giá kỷ lục. Ảnh: AFP
Lên top