Bản đồ "vườn ươm" tuyệt đẹp nơi sinh ra các ngôi sao vũ trụ

Thiên hà NGC4321 là thiên hà có hình thái không đối xứng, một phần trong bản đồ "vườn ươm sao" của các nhà thiên văn học. Ảnh: Dự án nghiên cứu PHANGS
Thiên hà NGC4321 là thiên hà có hình thái không đối xứng, một phần trong bản đồ "vườn ươm sao" của các nhà thiên văn học. Ảnh: Dự án nghiên cứu PHANGS
Thiên hà NGC4321 là thiên hà có hình thái không đối xứng, một phần trong bản đồ "vườn ươm sao" của các nhà thiên văn học. Ảnh: Dự án nghiên cứu PHANGS
Lên top