Bản đồ vật chất tối lớn nhất từ trước đến nay giúp giải mã bí ẩn vũ trụ

Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh các thiên hà để tạo ra bản đồ vật chất tối trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh các thiên hà để tạo ra bản đồ vật chất tối trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh các thiên hà để tạo ra bản đồ vật chất tối trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Lên top