Bản đồ COVID-19 thế giới: Những nước chưa bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Nauru là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Nauru là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Nauru là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Lên top