Bắn chết bạn học cũ để trả thù vì bị bắt nạt... hơn 50 năm trước

Ông Thanapat Anakesri (khoanh tròn bên phải) và nạn nhân Suthat Kosayamat (khoanh tròn bên trái) trong cuộc họp lớp ở Ang Thong, Thái Lan. Ảnh: Metro.
Ông Thanapat Anakesri (khoanh tròn bên phải) và nạn nhân Suthat Kosayamat (khoanh tròn bên trái) trong cuộc họp lớp ở Ang Thong, Thái Lan. Ảnh: Metro.
Ông Thanapat Anakesri (khoanh tròn bên phải) và nạn nhân Suthat Kosayamat (khoanh tròn bên trái) trong cuộc họp lớp ở Ang Thong, Thái Lan. Ảnh: Metro.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top