Bản chất thương vụ ByteDance Trung Quốc bán TikTok cho Oracle

Văn phòng Oracle Field tại đại lộ Wilson ở Arlington, Virginia, Mỹ. Oracle xác nhận thỏa thuận vừa đạt được với công ty mẹ của TikTok là trở thành "nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy". Ảnh: Reuters.
Văn phòng Oracle Field tại đại lộ Wilson ở Arlington, Virginia, Mỹ. Oracle xác nhận thỏa thuận vừa đạt được với công ty mẹ của TikTok là trở thành "nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy". Ảnh: Reuters.
Văn phòng Oracle Field tại đại lộ Wilson ở Arlington, Virginia, Mỹ. Oracle xác nhận thỏa thuận vừa đạt được với công ty mẹ của TikTok là trở thành "nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy". Ảnh: Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top