Bạn bè nước ngoài cảm ơn Việt Nam bảo vệ cộng đồng trước COVID-19

Người dân Việt Nam đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Việt Nam đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Việt Nam đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top