"Bài binh bố trận" cho tàu thám hiểm sao Hỏa trong sứ mệnh 2,7 tỉ USD

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance chuẩn bị lấy mẫu đá lần hai. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance chuẩn bị lấy mẫu đá lần hai. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance chuẩn bị lấy mẫu đá lần hai. Ảnh: NASA
Lên top