Bác vụ kiện NASA chọn SpaceX phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng

NASA chọn SpaceX của Elon Musk để phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng và bị công ty của tỉ phú Jeff Bezos khiếu nại. Ảnh: AFP
NASA chọn SpaceX của Elon Musk để phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng và bị công ty của tỉ phú Jeff Bezos khiếu nại. Ảnh: AFP
NASA chọn SpaceX của Elon Musk để phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng và bị công ty của tỉ phú Jeff Bezos khiếu nại. Ảnh: AFP
Lên top