Bác sĩ thông báo tình trạng COVID-19 của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến cuộc tranh luận tổng thống ngày 29.9.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến cuộc tranh luận tổng thống ngày 29.9.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến cuộc tranh luận tổng thống ngày 29.9.2020. Ảnh: AFP
Lên top