Bác sĩ Ruth Pfau được Google Doodle vinh danh hôm nay là ai?

Bác sĩ Ruth Pfau được Google Doodle vinh danh nhân 90 năm sinh nhật. Ảnh chụp màn hình.
Bác sĩ Ruth Pfau được Google Doodle vinh danh nhân 90 năm sinh nhật. Ảnh chụp màn hình.
Bác sĩ Ruth Pfau được Google Doodle vinh danh nhân 90 năm sinh nhật. Ảnh chụp màn hình.
Lên top