Bác sĩ Nhà Trắng cập nhật mới nhất về sức khỏe Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump đã âm tính với COVID-19 nhiều ngày liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump đã âm tính với COVID-19 nhiều ngày liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump đã âm tính với COVID-19 nhiều ngày liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Lên top