Bác sĩ Mỹ báo cáo thuốc ngăn ngừa COVID-19 mang lại dấu hiệu đáng mừng

Hai bác sĩ Mỹ báo cáo thuốc ngăn ngừa COVID-19, Remdesivir, mang lại những dấu đáng mừng. Ảnh: Getty
Hai bác sĩ Mỹ báo cáo thuốc ngăn ngừa COVID-19, Remdesivir, mang lại những dấu đáng mừng. Ảnh: Getty
Hai bác sĩ Mỹ báo cáo thuốc ngăn ngừa COVID-19, Remdesivir, mang lại những dấu đáng mừng. Ảnh: Getty
Lên top