Bác sĩ lý giải nguyên do sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh

Tiến sĩ Fauci (phải) lý giải nguyên nhân sức khoẻ Tổng thống Trump hồi phục nhanh. Ảnh: RT/Reuters
Tiến sĩ Fauci (phải) lý giải nguyên nhân sức khoẻ Tổng thống Trump hồi phục nhanh. Ảnh: RT/Reuters
Tiến sĩ Fauci (phải) lý giải nguyên nhân sức khoẻ Tổng thống Trump hồi phục nhanh. Ảnh: RT/Reuters
Lên top