Bác sĩ Đức khỏa thân phản đối thiếu đồ bảo hộ y tế chống COVID-19

Bác sĩ cầm bảng chữ "Như vậy đã đủ chưa" để phản đối tình trạng thiếu đồ bảo hộ y tế. Ảnh: Blanke Bedenken
Bác sĩ cầm bảng chữ "Như vậy đã đủ chưa" để phản đối tình trạng thiếu đồ bảo hộ y tế. Ảnh: Blanke Bedenken
Bác sĩ cầm bảng chữ "Như vậy đã đủ chưa" để phản đối tình trạng thiếu đồ bảo hộ y tế. Ảnh: Blanke Bedenken
Lên top