Bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19

Đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, phía đông Pháp, ngày 22.3.2020. Ảnh: AFP
Đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, phía đông Pháp, ngày 22.3.2020. Ảnh: AFP
Đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, phía đông Pháp, ngày 22.3.2020. Ảnh: AFP
Lên top