Bác sĩ đau đầu vì "bệnh lạ": Người đẻ ra trứng gà?

Cậu bé Akmal. Nguồn: Bugma/iNews.
Cậu bé Akmal. Nguồn: Bugma/iNews.
Cậu bé Akmal. Nguồn: Bugma/iNews.