Bác sĩ Australia cảnh báo nguy cơ "chu kỳ khủng hoảng vĩnh viễn"

Phụ huynh sử dụng mã QR tại một sân chơi ở Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Phụ huynh sử dụng mã QR tại một sân chơi ở Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Phụ huynh sử dụng mã QR tại một sân chơi ở Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Lên top