Bác sĩ Ấn Độ giải cứu bệnh nhân COVID-19 định nhảy lầu tự tử

Bác sĩ giải cứu bệnh nhân COVID-19 định nhảy lầu. Ảnh: Instagram
Bác sĩ giải cứu bệnh nhân COVID-19 định nhảy lầu. Ảnh: Instagram
Bác sĩ giải cứu bệnh nhân COVID-19 định nhảy lầu. Ảnh: Instagram
Lên top