Bác sĩ Ấn Độ cảnh báo người dân không chữa COVID-19 bằng phân, nước tiểu bò

Một nhân viên tuyến đầu chống dịch ở Ấn Độ sử dụng liệu pháp phân bò vì tin rằng nó giúp tăng cường miễn dịch chống COVID-19. Ảnh: Bang Gujarat/AFP
Một nhân viên tuyến đầu chống dịch ở Ấn Độ sử dụng liệu pháp phân bò vì tin rằng nó giúp tăng cường miễn dịch chống COVID-19. Ảnh: Bang Gujarat/AFP
Một nhân viên tuyến đầu chống dịch ở Ấn Độ sử dụng liệu pháp phân bò vì tin rằng nó giúp tăng cường miễn dịch chống COVID-19. Ảnh: Bang Gujarat/AFP
Lên top