Bắc Kinh xây dựng cơ sở hàng không vũ trụ thương mại

Cơ sở hàng không vũ trụ của Trung Quốc sẽ được xây dựng cách  cách sân bay quốc tế Đại Hưng 12km. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cơ sở hàng không vũ trụ của Trung Quốc sẽ được xây dựng cách cách sân bay quốc tế Đại Hưng 12km. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cơ sở hàng không vũ trụ của Trung Quốc sẽ được xây dựng cách cách sân bay quốc tế Đại Hưng 12km. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top