Bắc Kinh tuyên bố tất cả bệnh viện “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19

Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top