Bắc Kinh thoát nhóm ô nhiễm không khí nhất thế giới như thế nào?

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Lên top