Bắc Kinh mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19 ngăn dịch lan rộng

Các gói hàng và bưu phẩm được để lại bên ngoài một khu dân cư Bắc Kinh hôm 19.6. Ảnh: AFP.
Các gói hàng và bưu phẩm được để lại bên ngoài một khu dân cư Bắc Kinh hôm 19.6. Ảnh: AFP.
Các gói hàng và bưu phẩm được để lại bên ngoài một khu dân cư Bắc Kinh hôm 19.6. Ảnh: AFP.
Lên top