Bắc Kinh đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 trước Xuân vận

Hành khách ngồi tại khu vực chờ ở ga đường sắt Tây Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31.12.2020. Bắc Kinh đang đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho hàng chục nghìn người trước thềm Xuân vận. Ảnh: AFP.
Hành khách ngồi tại khu vực chờ ở ga đường sắt Tây Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31.12.2020. Bắc Kinh đang đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho hàng chục nghìn người trước thềm Xuân vận. Ảnh: AFP.
Hành khách ngồi tại khu vực chờ ở ga đường sắt Tây Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31.12.2020. Bắc Kinh đang đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho hàng chục nghìn người trước thềm Xuân vận. Ảnh: AFP.
Lên top