Bắc Kinh chuyển chế độ khẩn cấp sau khi phát hiện thêm 5 ca COVID-19

Đám đông tại một công viên ở Bắc Kinh hôm 25.12. Thủ đô của Trung Quốc phát hiện thêm 5 ca COVID-19 trong thành phố hôm 26.12. Ảnh: AFP.
Đám đông tại một công viên ở Bắc Kinh hôm 25.12. Thủ đô của Trung Quốc phát hiện thêm 5 ca COVID-19 trong thành phố hôm 26.12. Ảnh: AFP.
Đám đông tại một công viên ở Bắc Kinh hôm 25.12. Thủ đô của Trung Quốc phát hiện thêm 5 ca COVID-19 trong thành phố hôm 26.12. Ảnh: AFP.
Lên top