Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Chợ Tân Phát Địa, nơi bùng phát các ca nhiễm COVID-19 mới, đã bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Chợ Tân Phát Địa, nơi bùng phát các ca nhiễm COVID-19 mới, đã bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Chợ Tân Phát Địa, nơi bùng phát các ca nhiễm COVID-19 mới, đã bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Lên top