Bắc Băng Dương sẽ hứng chịu mối đe dọa mới

Bắc Băng Dương có thể sớm phải chống chọi lại một mối đe dọa mới - Atlantization. Nước ấm từ Đại Tây Dương đang di chuyển ở các vĩ độ cao hơn khiến rìa băng tan chảy. Bên trái hiển thị mức độ dày của băng và bên phải làm nổi bật sự bất thường về độ dày. Ảnh: ESA
Bắc Băng Dương có thể sớm phải chống chọi lại một mối đe dọa mới - Atlantization. Nước ấm từ Đại Tây Dương đang di chuyển ở các vĩ độ cao hơn khiến rìa băng tan chảy. Bên trái hiển thị mức độ dày của băng và bên phải làm nổi bật sự bất thường về độ dày. Ảnh: ESA
Bắc Băng Dương có thể sớm phải chống chọi lại một mối đe dọa mới - Atlantization. Nước ấm từ Đại Tây Dương đang di chuyển ở các vĩ độ cao hơn khiến rìa băng tan chảy. Bên trái hiển thị mức độ dày của băng và bên phải làm nổi bật sự bất thường về độ dày. Ảnh: ESA
Lên top