Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển đô thị xanh cho Việt Nam

Tọa đàm về chủ đề "Thủ đô Xanh Bắc Âu - Lãnh đạo, Quản trị, Bền vững và Đổi mới sáng tạo" diễn ra ngày 23.3. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu.
Tọa đàm về chủ đề "Thủ đô Xanh Bắc Âu - Lãnh đạo, Quản trị, Bền vững và Đổi mới sáng tạo" diễn ra ngày 23.3. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu.
Tọa đàm về chủ đề "Thủ đô Xanh Bắc Âu - Lãnh đạo, Quản trị, Bền vững và Đổi mới sáng tạo" diễn ra ngày 23.3. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu.
Lên top