Bà Yingluck Shinawatra sẽ tổ chức họp báo ở Hong Kong

Anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation.
Anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation.
Anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation.