Bà Yingluck Shinawatra được rửa oan trong trận lụt lịch sử của Thái Lan

Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation
Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation
Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation