Ba tàu Hải quân Australia và 700 sĩ quan cập cảng Cam Ranh

Lễ đón chính thức Nhóm Tác Chiến Nỗ Lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2021 khi đội tàu Hải quân Australia đến cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ĐSQ Australia
Lễ đón chính thức Nhóm Tác Chiến Nỗ Lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2021 khi đội tàu Hải quân Australia đến cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ĐSQ Australia
Lễ đón chính thức Nhóm Tác Chiến Nỗ Lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2021 khi đội tàu Hải quân Australia đến cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top