Bà Michelle Obama nổi bật với vai trò mới trong lĩnh vực truyền hình

Phu nhân Michelle Obama và vai trò mới trong chương trình truyền hình ẩm thực cho trẻ em sắp được ra mắt. Ảnh: Netflix
Phu nhân Michelle Obama và vai trò mới trong chương trình truyền hình ẩm thực cho trẻ em sắp được ra mắt. Ảnh: Netflix
Phu nhân Michelle Obama và vai trò mới trong chương trình truyền hình ẩm thực cho trẻ em sắp được ra mắt. Ảnh: Netflix
Lên top