Ba Lan muốn đón một số lính Mỹ vừa được lệnh rút khỏi Đức

Lính Mỹ và Ba Lan kiểm tra vũ khí trước khi diễn tập tại thao trường Drawsko Pomorskie ở Drawsko Pomorskie, Ba Lan. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Lính Mỹ và Ba Lan kiểm tra vũ khí trước khi diễn tập tại thao trường Drawsko Pomorskie ở Drawsko Pomorskie, Ba Lan. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Lính Mỹ và Ba Lan kiểm tra vũ khí trước khi diễn tập tại thao trường Drawsko Pomorskie ở Drawsko Pomorskie, Ba Lan. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Lên top