Ba Lan bắn vòi rồng vào người di cư ở biên giới

Những người tị nạn ở biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP.
Những người tị nạn ở biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP.
Những người tị nạn ở biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP.
Lên top