Bà Jill Biden chủ trì sự kiện đầu tiên trong vai trò Đệ nhất phu nhân

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: AFP.
Lên top