Bà Jacinda Ardern được tiên đoán làm Thủ tướng New Zealand 20 năm trước

Bà Jacinda Ardern và cha bà ông Ross Ardern. Ảnh: MFAT/Getty
Bà Jacinda Ardern và cha bà ông Ross Ardern. Ảnh: MFAT/Getty
Bà Jacinda Ardern và cha bà ông Ross Ardern. Ảnh: MFAT/Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top