Bà Hillary Clinton úp mở về việc tranh cử tổng thống Mỹ 2020

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Washington Post
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Washington Post
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Washington Post
Lên top