Bà Hillary Clinton là đại cử tri New York

Bà Hillary Clinton là một đại cử tri ở New York trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: CNN.
Bà Hillary Clinton là một đại cử tri ở New York trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: CNN.
Bà Hillary Clinton là một đại cử tri ở New York trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: CNN.
Lên top