Bà Hillary Clinton đáp trả "thách đấu" tranh cử của ông Donald Trump

Bà Hillary Clinton đáp trả lời đề nghị châm biếm của ông Donald Trump. Ảnh: AP, Getty Images,Twitter
Bà Hillary Clinton đáp trả lời đề nghị châm biếm của ông Donald Trump. Ảnh: AP, Getty Images,Twitter
Bà Hillary Clinton đáp trả lời đề nghị châm biếm của ông Donald Trump. Ảnh: AP, Getty Images,Twitter
Lên top