Bà Harris ở đâu khi dinh thự Phó Tổng thống Mỹ sửa chữa?

Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi ở chính thức của Phó tổng thống Mỹ. Bà Kamala Harris và gia đình chưa chuyển tới sống ở đây ngay sau lễ nhậm chức ngày 20.1 do ngôi nhà cần sửa chữa. Ảnh: Nhà Trắng.
Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi ở chính thức của Phó tổng thống Mỹ. Bà Kamala Harris và gia đình chưa chuyển tới sống ở đây ngay sau lễ nhậm chức ngày 20.1 do ngôi nhà cần sửa chữa. Ảnh: Nhà Trắng.
Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi ở chính thức của Phó tổng thống Mỹ. Bà Kamala Harris và gia đình chưa chuyển tới sống ở đây ngay sau lễ nhậm chức ngày 20.1 do ngôi nhà cần sửa chữa. Ảnh: Nhà Trắng.
Lên top