Bà Harris nắm quyền tổng thống Mỹ thay ông Biden trong 85 phút

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP
Lên top