Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Clinton lại gặp vấn đề sức khỏe ngay trước ngày bỏ phiếu?