Bà Clinton là khách quý trong lễ nhậm chức của ông Trump