Bà Clinton hối tiếc vì gọi người ủng hộ Trump là "đáng thương hại"