Bà Clinton được cân nhắc vị trí quan trọng trong chính quyền ông Joe Biden

Cựu Ngoại trưởng Mỹ kiêm cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton tại một sự kiện ở New York hồi tháng 8.2020. Ảnh: AFP.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ kiêm cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton tại một sự kiện ở New York hồi tháng 8.2020. Ảnh: AFP.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ kiêm cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton tại một sự kiện ở New York hồi tháng 8.2020. Ảnh: AFP.
Lên top